Zure altzariak eta gauzak beste leku, etxe edo helbide batera eramateaz arduratzen gara.